محمد علوی به کادر فنی استقلال خوزستان پیوست

Home / محمد علوی به کادر فنی استقلال خوزستان پیوست

محمد علوی به کادر فنی استقلال خوزستان پیوست
سرمربی اسبق تیم فوتبال کارون اروند خرمشهر به عنوان مربی به کادرفنی استقلال خوزستان پیوست.

محمد علوی به کادر فنی استقلال خوزستان پیوست

سرمربی اسبق تیم فوتبال کارون اروند خرمشهر به عنوان مربی به کادرفنی استقلال خوزستان پیوست.
محمد علوی به کادر فنی استقلال خوزستان پیوست