محمدنبی حبیبی درگذشت

Home / محمدنبی حبیبی درگذشت

محمدنبی حبیبی درگذشت
محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی بامداد امروز بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

محمدنبی حبیبی درگذشت

محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی بامداد امروز بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.
محمدنبی حبیبی درگذشت