مجتمع خلیج‌ فارس دانشگاه آزاد دشتستان به بهره‌برداری می‌رسد

Home / مجتمع خلیج‌ فارس دانشگاه آزاد دشتستان به بهره‌برداری می‌رسد

مجتمع خلیج‌ فارس دانشگاه آزاد دشتستان به بهره‌برداری می‌رسد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان اعلام کرد: مجتمع آموزشی خلیج‌ فارس این دانشگاه دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

مجتمع خلیج‌ فارس دانشگاه آزاد دشتستان به بهره‌برداری می‌رسد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان اعلام کرد: مجتمع آموزشی خلیج‌ فارس این دانشگاه دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.
مجتمع خلیج‌ فارس دانشگاه آزاد دشتستان به بهره‌برداری می‌رسد