متلاشی‌شدن باند سارقان خودرو با 25 فقره سرقت در قزوین

Home / متلاشی‌شدن باند سارقان خودرو با 25 فقره سرقت در قزوین

متلاشی‌شدن باند سارقان خودرو با 25 فقره سرقت در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری و متلاشی‌شدن باند سارقان خودرو با 25 فقره سرقت در قزوین خبر داد.

متلاشی‌شدن باند سارقان خودرو با 25 فقره سرقت در قزوین

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری و متلاشی‌شدن باند سارقان خودرو با 25 فقره سرقت در قزوین خبر داد.
متلاشی‌شدن باند سارقان خودرو با 25 فقره سرقت در قزوین