ماجرای دانش‌آموزی که سوزن قورت داده بود چیست؟

Home / ماجرای دانش‌آموزی که سوزن قورت داده بود چیست؟

ماجرای دانش‌آموزی که سوزن قورت داده بود چیست؟
مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: دانش‌آموزی که ادعا می‌‌کرد با زور معلمش سوزن خورده امروز به مدرسه نیامد.

ماجرای دانش‌آموزی که سوزن قورت داده بود چیست؟

مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش‌وپرورش خوزستان گفت: دانش‌آموزی که ادعا می‌‌کرد با زور معلمش سوزن خورده امروز به مدرسه نیامد.
ماجرای دانش‌آموزی که سوزن قورت داده بود چیست؟