ماجرای اعدام‌های سال ۶۷ و حساب‌های قوه قضائیه از زبان رازینی

Home / ماجرای اعدام‌های سال ۶۷ و حساب‌های قوه قضائیه از زبان رازینی

ماجرای اعدام‌های سال ۶۷ و حساب‌های قوه قضائیه از زبان رازینی
حجت الاسلام رازینی از مسئولان اسبق قوه قضائیه در برنامه دستخط نکاتی را درباره اعدام‌های سال ۶۷ و حساب‌های قوه قضائیه مطرح کرد.

ماجرای اعدام‌های سال ۶۷ و حساب‌های قوه قضائیه از زبان رازینی

حجت الاسلام رازینی از مسئولان اسبق قوه قضائیه در برنامه دستخط نکاتی را درباره اعدام‌های سال ۶۷ و حساب‌های قوه قضائیه مطرح کرد.
ماجرای اعدام‌های سال ۶۷ و حساب‌های قوه قضائیه از زبان رازینی