لیگ امسال شور و هیجان گذشته را نداشت

Home / لیگ امسال شور و هیجان گذشته را نداشت

لیگ امسال شور و هیجان گذشته را نداشت
پیشکسوت والیبال گفت: لیگ امسال ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه در کنار هم بود و تیم‌ها نسبت به بضاعت خودشان خوب ظاهر شدند.

لیگ امسال شور و هیجان گذشته را نداشت

پیشکسوت والیبال گفت: لیگ امسال ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه در کنار هم بود و تیم‌ها نسبت به بضاعت خودشان خوب ظاهر شدند.
لیگ امسال شور و هیجان گذشته را نداشت