لوگوی سریال رمضانی شبکه دو رونمایی شد

Home / لوگوی سریال رمضانی شبکه دو رونمایی شد

لوگوی سریال رمضانی شبکه دو رونمایی شد
لوگوی سریال«دلدار» برادران محمودی توسط محمد موحدنیا طراحی شد.

لوگوی سریال رمضانی شبکه دو رونمایی شد

لوگوی سریال«دلدار» برادران محمودی توسط محمد موحدنیا طراحی شد.
لوگوی سریال رمضانی شبکه دو رونمایی شد