لغو مجمع فدراسیون فوتبال ارتباطی به قانون بازنشستگان نداشت

Home / لغو مجمع فدراسیون فوتبال ارتباطی به قانون بازنشستگان نداشت

لغو مجمع فدراسیون فوتبال ارتباطی به قانون بازنشستگان نداشت
مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد که لغو مجمع فدراسیون فوتبال ارتباطی به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نداشت.

لغو مجمع فدراسیون فوتبال ارتباطی به قانون بازنشستگان نداشت

مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد که لغو مجمع فدراسیون فوتبال ارتباطی به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان نداشت.
لغو مجمع فدراسیون فوتبال ارتباطی به قانون بازنشستگان نداشت