لزوم گسترش خلاقیت بین دانش‌آموزان و دانشجویان سما

Home / لزوم گسترش خلاقیت بین دانش‌آموزان و دانشجویان سما

لزوم گسترش خلاقیت بین دانش‌آموزان و دانشجویان سما
دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان اصفهان گفت: باید ویژگی‌های انسان خلاق را بین دانش‌آموزان و دانشجویان و حتی کارکنان مجموعه سما گسترش دهیم.

لزوم گسترش خلاقیت بین دانش‌آموزان و دانشجویان سما

دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان اصفهان گفت: باید ویژگی‌های انسان خلاق را بین دانش‌آموزان و دانشجویان و حتی کارکنان مجموعه سما گسترش دهیم.
لزوم گسترش خلاقیت بین دانش‌آموزان و دانشجویان سما