لزوم معرفی استاندار جدید تهران در اسرع وقت

Home / لزوم معرفی استاندار جدید تهران در اسرع وقت

لزوم معرفی استاندار جدید تهران در اسرع وقت
تشکل‌های جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار برکنار استاندار تهران و معرفی استاندار جدید شدند.

لزوم معرفی استاندار جدید تهران در اسرع وقت

تشکل‌های جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار برکنار استاندار تهران و معرفی استاندار جدید شدند.
لزوم معرفی استاندار جدید تهران در اسرع وقت