لزوم تولید اندیشه بومی منطبق با مبانی انقلاب در حوزه رسانه

Home / لزوم تولید اندیشه بومی منطبق با مبانی انقلاب در حوزه رسانه

لزوم تولید اندیشه بومی منطبق با مبانی انقلاب در حوزه رسانه
استادیار دانشگاه صدا و سیما، تولید فکر و نظریه بومی منطبق با ارزش‌های انقلاب اسلامی را لازمه کارکرد رسانه‌های داخلی در راستای اهداف نظام اسلامی، توصیف کرد.

لزوم تولید اندیشه بومی منطبق با مبانی انقلاب در حوزه رسانه

استادیار دانشگاه صدا و سیما، تولید فکر و نظریه بومی منطبق با ارزش‌های انقلاب اسلامی را لازمه کارکرد رسانه‌های داخلی در راستای اهداف نظام اسلامی، توصیف کرد.
لزوم تولید اندیشه بومی منطبق با مبانی انقلاب در حوزه رسانه