قیمت نفت برنت 61 دلار و 59 سنت شد

Home / قیمت نفت برنت 61 دلار و 59 سنت شد

قیمت نفت برنت 61 دلار و 59 سنت شد
با افزایش 43 سنتی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 61 دلار و 59 سنت رسید.

قیمت نفت برنت 61 دلار و 59 سنت شد

با افزایش 43 سنتی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 61 دلار و 59 سنت رسید.
قیمت نفت برنت 61 دلار و 59 سنت شد