قیمت نفت برنت 60 دلار و 76 سنت شد

Home / قیمت نفت برنت 60 دلار و 76 سنت شد

قیمت نفت برنت 60 دلار و 76 سنت شد
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش 41 سنت، به 60 دلار و 76 سنت رسید.

قیمت نفت برنت 60 دلار و 76 سنت شد

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با کاهش 41 سنت، به 60 دلار و 76 سنت رسید.
قیمت نفت برنت 60 دلار و 76 سنت شد