قیمت نفت برنت در 61 دلار و 59 سنت ثابت ماند

Home / قیمت نفت برنت در 61 دلار و 59 سنت ثابت ماند

قیمت نفت برنت در 61 دلار و 59 سنت ثابت ماند
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نسبت به روز گذشته در نرخ 61 دلار و 59 سنت ثابت ماند.

قیمت نفت برنت در 61 دلار و 59 سنت ثابت ماند

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نسبت به روز گذشته در نرخ 61 دلار و 59 سنت ثابت ماند.
قیمت نفت برنت در 61 دلار و 59 سنت ثابت ماند