قیمت طلای سیاه برنت 61 دلار و 6 سنت شد

Home / قیمت طلای سیاه برنت 61 دلار و 6 سنت شد

قیمت طلای سیاه برنت 61 دلار و 6 سنت شد
با کاهش 39 سنتی، نرخ هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 61 دلار و 6 سنت رسید.

قیمت طلای سیاه برنت 61 دلار و 6 سنت شد

با کاهش 39 سنتی، نرخ هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 61 دلار و 6 سنت رسید.
قیمت طلای سیاه برنت 61 دلار و 6 سنت شد