قوچی سرخ‌پوش نمی‌شود

Home / قوچی سرخ‌پوش نمی‌شود

قوچی سرخ‌پوش نمی‌شود
مهاجم سابق تیم ملی فوتبال از لیست بازیکنان مورد نظر باشگاه پرسپولیس خارج شد.

قوچی سرخ‌پوش نمی‌شود

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال از لیست بازیکنان مورد نظر باشگاه پرسپولیس خارج شد.
قوچی سرخ‌پوش نمی‌شود