قهرمانی گیتی‌پسند در گروی درخشش مقاومت قرچک

Home / قهرمانی گیتی‌پسند در گروی درخشش مقاومت قرچک

قهرمانی گیتی‌پسند در گروی درخشش مقاومت قرچک
تیم گیتی‌پسند اصفهان در صورت درخشش مقاومت قرچک مقابل مس سونگون و پیروزی در خانه ارژن شیراز قهرمان لیگ برتر فوتسال می‌شود.

قهرمانی گیتی‌پسند در گروی درخشش مقاومت قرچک

تیم گیتی‌پسند اصفهان در صورت درخشش مقاومت قرچک مقابل مس سونگون و پیروزی در خانه ارژن شیراز قهرمان لیگ برتر فوتسال می‌شود.
قهرمانی گیتی‌پسند در گروی درخشش مقاومت قرچک