قهرمانی کاراته در دوره گذشته را تکرار می‌کنیم

Home / قهرمانی کاراته در دوره گذشته را تکرار می‌کنیم

قهرمانی کاراته در دوره گذشته را تکرار می‌کنیم
مربی تیم ملی کاراته گفت: امسال در رقابت‌های جهانی کار سختی پیش‌رو داریم اما در تلاش هستیم که عنوان دوره قبلی را تکرار کنیم.

قهرمانی کاراته در دوره گذشته را تکرار می‌کنیم

مربی تیم ملی کاراته گفت: امسال در رقابت‌های جهانی کار سختی پیش‌رو داریم اما در تلاش هستیم که عنوان دوره قبلی را تکرار کنیم.
قهرمانی کاراته در دوره گذشته را تکرار می‌کنیم