قهرمانی دانشجوی سمای مراغه در مسابقات بین‌المللی MMA

Home / قهرمانی دانشجوی سمای مراغه در مسابقات بین‌المللی MMA

قهرمانی دانشجوی سمای مراغه در مسابقات بین‌المللی MMA
دانشجوی سمای مراغه با غلبه بر حریفی از روسیه قهرمان لیگ حرفه‌ای بین‌المللی MMA شد.

قهرمانی دانشجوی سمای مراغه در مسابقات بین‌المللی MMA

دانشجوی سمای مراغه با غلبه بر حریفی از روسیه قهرمان لیگ حرفه‌ای بین‌المللی MMA شد.
قهرمانی دانشجوی سمای مراغه در مسابقات بین‌المللی MMA