قطر 4 ـ امارات صفر؛ صعود عنابی‌‎ها به فینال با چاشنی تحقیر میزبان

Home / قطر 4 ـ امارات صفر؛ صعود عنابی‌‎ها به فینال با چاشنی تحقیر میزبان

قطر 4 ـ امارات صفر؛ صعود عنابی‌‎ها به فینال با چاشنی تحقیر میزبان
قطر با غلبه بر امارات به فینال جام ملت‌های آسیا رسید و حریف ژاپن در این دیدار شد.

قطر 4 ـ امارات صفر؛ صعود عنابی‌‎ها به فینال با چاشنی تحقیر میزبان

قطر با غلبه بر امارات به فینال جام ملت‌های آسیا رسید و حریف ژاپن در این دیدار شد.
قطر 4 ـ امارات صفر؛ صعود عنابی‌‎ها به فینال با چاشنی تحقیر میزبان