فعالیت 2 هزار صنعت‌گر در بخش ساخت طلا و جواهرات استان یزد

Home / فعالیت 2 هزار صنعت‌گر در بخش ساخت طلا و جواهرات استان یزد

فعالیت 2 هزار صنعت‌گر در بخش ساخت طلا و جواهرات استان یزد
معاون اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان یزد گفت: بیش از 2 هزار صنعت‌گر در بخش ساخت طلا و جواهرات این استان فعالیت می‌کنند.

فعالیت 2 هزار صنعت‌گر در بخش ساخت طلا و جواهرات استان یزد

معاون اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان یزد گفت: بیش از 2 هزار صنعت‌گر در بخش ساخت طلا و جواهرات این استان فعالیت می‌کنند.
فعالیت 2 هزار صنعت‌گر در بخش ساخت طلا و جواهرات استان یزد