فعالان رسانه‌ای در حوزه ایثار و شهادت تقدیر می‌شوند

Home / فعالان رسانه‌ای در حوزه ایثار و شهادت تقدیر می‌شوند

فعالان رسانه‌ای در حوزه ایثار و شهادت تقدیر می‌شوند
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن دعوت از رسانه‌ها در گرامیداشت روز شهید گفت: فعالان رسانه‌ای در حوزه ایثار و شهادت و روز شهید تقدیر می‌شوند.

فعالان رسانه‌ای در حوزه ایثار و شهادت تقدیر می‌شوند

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن دعوت از رسانه‌ها در گرامیداشت روز شهید گفت: فعالان رسانه‌ای در حوزه ایثار و شهادت و روز شهید تقدیر می‌شوند.
فعالان رسانه‌ای در حوزه ایثار و شهادت تقدیر می‌شوند