فرصت مجدد انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز

Home / فرصت مجدد انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز

فرصت مجدد انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز

مرکز سنجش پزشکی اعلام کرد: فرصت مجدد انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز فراهم شده همچنین شرکت کنندگان در آزمون دستیاری دندانپزشکی نیز می‌توانند از امروز نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند. به گزارش ایسنا،  شرکت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فرصت مجدد انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز

مرکز سنجش پزشکی اعلام کرد: فرصت مجدد انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز فراهم شده همچنین شرکت کنندگان در آزمون دستیاری دندانپزشکی نیز می‌توانند از امروز نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند. به گزارش ایسنا،  شرکت …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

فرصت مجدد انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز