فدراسیون هندبال مشمول جریمه نمی‌شود/ کاستاراتویچ گزینه‌ ماست

Home / فدراسیون هندبال مشمول جریمه نمی‌شود/ کاستاراتویچ گزینه‌ ماست

فدراسیون هندبال مشمول جریمه نمی‌شود/ کاستاراتویچ گزینه‌ ماست
دبیر فدراسیون هندبال گفت: برای حضور در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به صورت مستقیم اعلام آمادگی نکرده‌ایم. بنابراین اگر شرکت نکنیم مشمول جریمه نمی‌شویم.

فدراسیون هندبال مشمول جریمه نمی‌شود/ کاستاراتویچ گزینه‌ ماست

دبیر فدراسیون هندبال گفت: برای حضور در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به صورت مستقیم اعلام آمادگی نکرده‌ایم. بنابراین اگر شرکت نکنیم مشمول جریمه نمی‌شویم.
فدراسیون هندبال مشمول جریمه نمی‌شود/ کاستاراتویچ گزینه‌ ماست