عیادت حجت‌الاسلام رستمی از دانشجویان سانحه واحد علوم و تحقیقات

Home / عیادت حجت‌الاسلام رستمی از دانشجویان سانحه واحد علوم و تحقیقات

عیادت حجت‌الاسلام رستمی از دانشجویان سانحه واحد علوم و تحقیقات
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجروحان حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات عیادت کرد.

عیادت حجت‌الاسلام رستمی از دانشجویان سانحه واحد علوم و تحقیقات

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجروحان حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات عیادت کرد.
عیادت حجت‌الاسلام رستمی از دانشجویان سانحه واحد علوم و تحقیقات