عملیات مشترک فرانسه و نیجریه در مرزهای مالی

Home / عملیات مشترک فرانسه و نیجریه در مرزهای مالی

عملیات مشترک فرانسه و نیجریه در مرزهای مالی
نظامیان فرانسه و نیجریه در مرزهای مالی عملیات مشترک برگزار کردند که به کشته‌شدن 15 تروریست منجر شد.

عملیات مشترک فرانسه و نیجریه در مرزهای مالی

نظامیان فرانسه و نیجریه در مرزهای مالی عملیات مشترک برگزار کردند که به کشته‌شدن 15 تروریست منجر شد.
عملیات مشترک فرانسه و نیجریه در مرزهای مالی