عملیات شناسایی و رزم شبانه در رزمایش اقتدار 97 نزاجا اجرا شد

Home / عملیات شناسایی و رزم شبانه در رزمایش اقتدار 97 نزاجا اجرا شد

عملیات شناسایی و رزم شبانه در رزمایش اقتدار 97 نزاجا اجرا شد
فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات شناسایی و رزم شبانه برای نخستین‌بار در رزمایش اقتدار ۹۷ نزاجا خبر داد.

عملیات شناسایی و رزم شبانه در رزمایش اقتدار 97 نزاجا اجرا شد

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران از اجرای موفقیت‌آمیز عملیات شناسایی و رزم شبانه برای نخستین‌بار در رزمایش اقتدار ۹۷ نزاجا خبر داد.
عملیات شناسایی و رزم شبانه در رزمایش اقتدار 97 نزاجا اجرا شد