عملکرد بازیکنانم در نیم‌فصل رضایت‌بخش بود/ فرصت ریکاوری نداشتیم

Home / عملکرد بازیکنانم در نیم‌فصل رضایت‌بخش بود/ فرصت ریکاوری نداشتیم

عملکرد بازیکنانم در نیم‌فصل رضایت‌بخش بود/ فرصت ریکاوری نداشتیم
سرمربی تیم والیبال کاله گفت: در تعطیلات نیم‌فصل فرصت ریکاوری و استراحت نداشتیم و به همین خاطر نتوانستیم روی نقاط ضعف خودمان کار کنیم.

عملکرد بازیکنانم در نیم‌فصل رضایت‌بخش بود/ فرصت ریکاوری نداشتیم

سرمربی تیم والیبال کاله گفت: در تعطیلات نیم‌فصل فرصت ریکاوری و استراحت نداشتیم و به همین خاطر نتوانستیم روی نقاط ضعف خودمان کار کنیم.
عملکرد بازیکنانم در نیم‌فصل رضایت‌بخش بود/ فرصت ریکاوری نداشتیم