عمان را نباید دست‌کم گرفت/با کی‌روش برخورد نشد که به وزیر می‌تازد

Home / عمان را نباید دست‌کم گرفت/با کی‌روش برخورد نشد که به وزیر می‌تازد

عمان را نباید دست‌کم گرفت/با کی‌روش برخورد نشد که به وزیر می‌تازد
پیشکسوت فوتبال گفت: کی‌روش از روزی که به‌عنوان سرمربی به ایران آمد، بر فدراسیون فوتبال سوار بود و فدراسیون هم توان و قدرت برخورد با او را نداشت.

عمان را نباید دست‌کم گرفت/با کی‌روش برخورد نشد که به وزیر می‌تازد

پیشکسوت فوتبال گفت: کی‌روش از روزی که به‌عنوان سرمربی به ایران آمد، بر فدراسیون فوتبال سوار بود و فدراسیون هم توان و قدرت برخورد با او را نداشت.
عمان را نباید دست‌کم گرفت/با کی‌روش برخورد نشد که به وزیر می‌تازد