عضو تندروی کنست رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی اهانت کرد

Home / عضو تندروی کنست رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی اهانت کرد

عضو تندروی کنست رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی اهانت کرد
یکی از اعضای کنست (مجلس قانون‌گذاری) رژیم صهیونیستی در مراسمی در مسجدالاقصی به این مکان مقدس اهانت کرد.

عضو تندروی کنست رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی اهانت کرد

یکی از اعضای کنست (مجلس قانون‌گذاری) رژیم صهیونیستی در مراسمی در مسجدالاقصی به این مکان مقدس اهانت کرد.
عضو تندروی کنست رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی اهانت کرد