عرضه بیش از 9 هزار محصول در نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران

Home / عرضه بیش از 9 هزار محصول در نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران

عرضه بیش از 9 هزار محصول در نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران
معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از عرضه بیش از 9هزار محصول توسط 350 شرکت در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خبر داد.

عرضه بیش از 9 هزار محصول در نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران

معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از عرضه بیش از 9هزار محصول توسط 350 شرکت در ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خبر داد.
عرضه بیش از 9 هزار محصول در نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران