عربستان را قابل اعتماد نمی‌دانیم

Home / عربستان را قابل اعتماد نمی‌دانیم

عربستان را قابل اعتماد نمی‌دانیم
وزیر اقتصاد فرانسه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان را باعث بی‌اعتمادی دنیا به ریاض دانست.

عربستان را قابل اعتماد نمی‌دانیم

وزیر اقتصاد فرانسه قتل خاشقجی در کنسولگری عربستان را باعث بی‌اعتمادی دنیا به ریاض دانست.
عربستان را قابل اعتماد نمی‌دانیم