ظریف یلدا را تبریک گفت

Home / ظریف یلدا را تبریک گفت

ظریف یلدا را تبریک گفت
وزیر امور خارجه ایران با تبریک شب یلدا، برای کل جهان آرزوی صلح و یکدلی کرد.

ظریف یلدا را تبریک گفت

وزیر امور خارجه ایران با تبریک شب یلدا، برای کل جهان آرزوی صلح و یکدلی کرد.
ظریف یلدا را تبریک گفت