ظریف: مایک پمپئو و جان بولتون روان‌پریش هستند

Home / ظریف: مایک پمپئو و جان بولتون روان‌پریش هستند

ظریف: مایک پمپئو و جان بولتون روان‌پریش هستند
وزیر امور خارجه کشورمان حالات و حساسیت‌های وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا را شبیه بیماران روان‌پریش توصیف کرد.

ظریف: مایک پمپئو و جان بولتون روان‌پریش هستند

وزیر امور خارجه کشورمان حالات و حساسیت‌های وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا را شبیه بیماران روان‌پریش توصیف کرد.
ظریف: مایک پمپئو و جان بولتون روان‌پریش هستند