طلسم ناکامی‌های عمان در مرحله گروهی شکسته شد

Home / طلسم ناکامی‌های عمان در مرحله گروهی شکسته شد

طلسم ناکامی‌های عمان در مرحله گروهی شکسته شد
تیم ملی عمان در چهارمین حضور خود در جام ملت‌ها سرانجام به مرحله دوم مسابقات صعود کرد.

طلسم ناکامی‌های عمان در مرحله گروهی شکسته شد

تیم ملی عمان در چهارمین حضور خود در جام ملت‌ها سرانجام به مرحله دوم مسابقات صعود کرد.
طلسم ناکامی‌های عمان در مرحله گروهی شکسته شد