طرح گردشگری «زمستان بیدار» اقوام ایرانی را راهی اردبیل کرد

Home / طرح گردشگری «زمستان بیدار» اقوام ایرانی را راهی اردبیل کرد

طرح گردشگری «زمستان بیدار» اقوام ایرانی را راهی اردبیل کرد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: اقوام ایرانی در طرح گردشگری «زمستان بیدار» به اردبیل آمدند تا توان گردشگری خود را به نمایش بگذارند.

طرح گردشگری «زمستان بیدار» اقوام ایرانی را راهی اردبیل کرد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: اقوام ایرانی در طرح گردشگری «زمستان بیدار» به اردبیل آمدند تا توان گردشگری خود را به نمایش بگذارند.
طرح گردشگری «زمستان بیدار» اقوام ایرانی را راهی اردبیل کرد