طرح دانشگاه پیام نور برای ادامه تحصیل سربازان حین خدمت

Home / طرح دانشگاه پیام نور برای ادامه تحصیل سربازان حین خدمت

طرح دانشگاه پیام نور برای ادامه تحصیل سربازان حین خدمت

رئیس دانشگاه پیام نور از برنامه های راهبردی این دانشگاه خبر داد و گفت: یکی از این برنامه ها برگزاری دوره های دو و چهارساله ویژه سربازان به صورت الکترونیکی است. علی اصغر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

طرح دانشگاه پیام نور برای ادامه تحصیل سربازان حین خدمت

رئیس دانشگاه پیام نور از برنامه های راهبردی این دانشگاه خبر داد و گفت: یکی از این برنامه ها برگزاری دوره های دو و چهارساله ویژه سربازان به صورت الکترونیکی است. علی اصغر رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

طرح دانشگاه پیام نور برای ادامه تحصیل سربازان حین خدمت

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

استخدام