طراحی نفوذ بعد از دفاع مقدس شکل گرفت

Home / طراحی نفوذ بعد از دفاع مقدس شکل گرفت

طراحی نفوذ بعد از دفاع مقدس شکل گرفت
فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: وقتی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس پیروز شد، بحث نفوذ طراحی شد.

طراحی نفوذ بعد از دفاع مقدس شکل گرفت

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: وقتی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس پیروز شد، بحث نفوذ طراحی شد.
طراحی نفوذ بعد از دفاع مقدس شکل گرفت