طبق باور اهل‌سنت، امام حسین(ع)متعلق به همه مسلمانان است

Home / طبق باور اهل‌سنت، امام حسین(ع)متعلق به همه مسلمانان است

طبق باور اهل‌سنت، امام حسین(ع)متعلق به همه مسلمانان است
نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان گفت: عاشورا از دل اسلام سرچشمه گرفته و باور اهل‌سنت بر این است که امام حسین(ع) به تمامی مسلمانان جهان تعلق دارد.

طبق باور اهل‌سنت، امام حسین(ع)متعلق به همه مسلمانان است

نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان گفت: عاشورا از دل اسلام سرچشمه گرفته و باور اهل‌سنت بر این است که امام حسین(ع) به تمامی مسلمانان جهان تعلق دارد.
طبق باور اهل‌سنت، امام حسین(ع)متعلق به همه مسلمانان است