طارق همام مصدوم شد

Home / طارق همام مصدوم شد

طارق همام مصدوم شد
هافبک عراقی استقلال در بازی مقابل قطر با مصدومیت شدیدی مواجه شد.

طارق همام مصدوم شد

هافبک عراقی استقلال در بازی مقابل قطر با مصدومیت شدیدی مواجه شد.
طارق همام مصدوم شد