صنعت هوش مصنوعی چین 145 میلیارد دلاری می‌شود

Home / صنعت هوش مصنوعی چین 145 میلیارد دلاری می‌شود

صنعت هوش مصنوعی چین 145 میلیارد دلاری می‌شود
پیش‌بینی‌ می‌شود که صنعت هوش مصنوعی چین تا سال 2030 به 145 میلیارد دلار درآمد برسد.

صنعت هوش مصنوعی چین 145 میلیارد دلاری می‌شود

پیش‌بینی‌ می‌شود که صنعت هوش مصنوعی چین تا سال 2030 به 145 میلیارد دلار درآمد برسد.
صنعت هوش مصنوعی چین 145 میلیارد دلاری می‌شود