صعود موقت عقاب‌ها به رده چهارم با غلبه بر کالیاری

Home / صعود موقت عقاب‌ها به رده چهارم با غلبه بر کالیاری

صعود موقت عقاب‌ها به رده چهارم با غلبه بر کالیاری
در یک دیدار از هفته هفدهم سری آ ایتالیا، تیم فوتبال لاتزیو مقابل میهمان خود به برتری رسید.

صعود موقت عقاب‌ها به رده چهارم با غلبه بر کالیاری

در یک دیدار از هفته هفدهم سری آ ایتالیا، تیم فوتبال لاتزیو مقابل میهمان خود به برتری رسید.
صعود موقت عقاب‌ها به رده چهارم با غلبه بر کالیاری