صدر نشینی تیم تنیس روی میز بانوان دانشگاه آزاد اسلامی در لیگ برتر

Home / صدر نشینی تیم تنیس روی میز بانوان دانشگاه آزاد اسلامی در لیگ برتر

صدر نشینی تیم تنیس روی میز بانوان دانشگاه آزاد اسلامی در لیگ برتر
تيم تنيس روی ميز بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزد اسلامی در مصاف با تيم نامی‌نو اصفهان به پیروزی دست یافت و شگفتی این دوره از مسابقات را رقم زد.

صدر نشینی تیم تنیس روی میز بانوان دانشگاه آزاد اسلامی در لیگ برتر

تيم تنيس روی ميز بانوان باشگاه فرهنگی ورزشی دانشگاه آزد اسلامی در مصاف با تيم نامی‌نو اصفهان به پیروزی دست یافت و شگفتی این دوره از مسابقات را رقم زد.
صدر نشینی تیم تنیس روی میز بانوان دانشگاه آزاد اسلامی در لیگ برتر