صدرنشینی موقت پدیده/ استقلال با مقام پنجمی به تعطیلات رفت

Home / صدرنشینی موقت پدیده/ استقلال با مقام پنجمی به تعطیلات رفت

صدرنشینی موقت پدیده/ استقلال با مقام پنجمی به تعطیلات رفت
دیدار دو تیم استقلال و پدیده در قالب بازی معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت و بدین ترتیب پدیده موقتاً صدرنشین شد.

صدرنشینی موقت پدیده/ استقلال با مقام پنجمی به تعطیلات رفت

دیدار دو تیم استقلال و پدیده در قالب بازی معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال، با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت و بدین ترتیب پدیده موقتاً صدرنشین شد.
صدرنشینی موقت پدیده/ استقلال با مقام پنجمی به تعطیلات رفت