شیوه نامه جدید انضباطی / تذکر تا اخراج از دانشگاه در انتظار متخلفان

Home / شیوه نامه جدید انضباطی / تذکر تا اخراج از دانشگاه در انتظار متخلفان

شیوه نامه جدید انضباطی / تذکر تا اخراج از دانشگاه در انتظار متخلفان

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم از تصویب وابلاغ شیوه نامه انضباطی به دانشگاه‌های کشور که تذکر شفاهی تا اخراج دانشجو از دانشگاه را در پی دارد، خبر داد. عبدالحسین ریاضی مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم درگفت‌وگو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شیوه نامه جدید انضباطی / تذکر تا اخراج از دانشگاه در انتظار متخلفان

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم از تصویب وابلاغ شیوه نامه انضباطی به دانشگاه‌های کشور که تذکر شفاهی تا اخراج دانشجو از دانشگاه را در پی دارد، خبر داد. عبدالحسین ریاضی مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم درگفت‌وگو …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شیوه نامه جدید انضباطی / تذکر تا اخراج از دانشگاه در انتظار متخلفان

بک لینک رنک 6

استخدام