شکست سیاست‌های نتانیاهو اثبات شد/ دست برتر حزب‌الله

Home / شکست سیاست‌های نتانیاهو اثبات شد/ دست برتر حزب‌الله

شکست سیاست‌های نتانیاهو اثبات شد/ دست برتر حزب‌الله
سخنرانی اخیر دبیر کل حزب‌الله روی دیگر سکه مقاومت لبنان و دست برتر آن را نشان داد و اثبات کرد تلاش‌های نتانیاهو شکست خورده است.

شکست سیاست‌های نتانیاهو اثبات شد/ دست برتر حزب‌الله

سخنرانی اخیر دبیر کل حزب‌الله روی دیگر سکه مقاومت لبنان و دست برتر آن را نشان داد و اثبات کرد تلاش‌های نتانیاهو شکست خورده است.
شکست سیاست‌های نتانیاهو اثبات شد/ دست برتر حزب‌الله