شهید لاک‌چری مدافع حرم که امکان تحصیل در آلمان را داشت

Home / شهید لاک‌چری مدافع حرم که امکان تحصیل در آلمان را داشت

شهید لاک‌چری مدافع حرم که امکان تحصیل در آلمان را داشت
شهید مدافع حرم بابک نوری هريس مثل خيلی از ماها، دهه هفتادی بود. فردی با ظاهری آراسته و شیک که امکان تحصیل در آلمان را نیز داشت.

شهید لاک‌چری مدافع حرم که امکان تحصیل در آلمان را داشت

شهید مدافع حرم بابک نوری هريس مثل خيلی از ماها، دهه هفتادی بود. فردی با ظاهری آراسته و شیک که امکان تحصیل در آلمان را نیز داشت.
شهید لاک‌چری مدافع حرم که امکان تحصیل در آلمان را داشت