شهریه دوره های ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 95

Home / شهریه دوره های ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 95

شهریه دوره های ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 95

شهریه دوره های نوبت دوم، آموزش الکترونیکی و پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام دانشگاه صنعتی اصفهان این دانشگاه می تواند هر سال نسبت به افزایش حداکثر ۲۵ درصد شهریه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه دوره های ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 95

شهریه دوره های نوبت دوم، آموزش الکترونیکی و پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام دانشگاه صنعتی اصفهان این دانشگاه می تواند هر سال نسبت به افزایش حداکثر ۲۵ درصد شهریه …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه دوره های ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 95

خبرگزاری دانشگاه های کشور