شهریه‌های ترم تابستان در دانشگاه دولتی صدای دانشجویان را درآورد

Home / شهریه‌های ترم تابستان در دانشگاه دولتی صدای دانشجویان را درآورد

شهریه‌های ترم تابستان در دانشگاه دولتی صدای دانشجویان را درآورد

هزینه گذراندن یک واحد تابستانی در سال ٩۵ برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز که یک دانشگاه سراسری و دولتی است، ٢۴٠‌هزارتومان شده و اگر دانشجویی بخواهد یک درس چهارواحدی را در تابستان بگذراند باید یک‌میلیون‌تومان شهریه بپردازد. این در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه‌های ترم تابستان در دانشگاه دولتی صدای دانشجویان را درآورد

هزینه گذراندن یک واحد تابستانی در سال ٩۵ برای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز که یک دانشگاه سراسری و دولتی است، ٢۴٠‌هزارتومان شده و اگر دانشجویی بخواهد یک درس چهارواحدی را در تابستان بگذراند باید یک‌میلیون‌تومان شهریه بپردازد. این در …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شهریه‌های ترم تابستان در دانشگاه دولتی صدای دانشجویان را درآورد

خرید بک لینک

تلگرام